ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 

ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf
034 ประกาศรับของขวัญ ภาษาอังกฤษ.pdf
034โยบายไม่รับของขวัญ ภาษาไทย.pdf
034 ประกาศเจตจำนงค์ ภาษาอังกฤษ.pdf
034 ประกาศเจตจำนงค์ ไทย โฆสิท.pdf