ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

พ.ศ.2566

๐16.pdf

พ.ศ.2565

๐15 ข้อมูลเชิงสถิติ.pdf

พ.ศ.2564

015สถิติการให้บริการ ประจำ ปี 2564.pdf

พ.ศ.2563

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf