รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

พ.ศ.2565

๐17.pdf

พ.ศ.2564

o16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วัดโฆสิท.pdf
บันทึกข้อความ ๐16 รร.pdf

พ.ศ.2563

o16รายงานผลความพึงพอใจของผู้ปกครอง.pdf

พ.ศ.2562

รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง.pdf