แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประจำปี 2566

O19_66.pdf
O19_66เพิ่มเติม.pdf

ประจำปี 2565

O21_65รวม.pdf

ประจำปี 2564

O21-แผนพัสดุ64-1-7_merged.pdf

ประจำปี 2563

O21 แผน-ปีงบประมาณ-2563.pdf
O21 แผนจัดหาพัสดุ63.pdf