ประกาศการต่าง ๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

พ.ศ. 2566

รวมประกาศ.pdf

พ.ศ. 2565

O22 รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

พ.ศ. 2564

O22-ประกาศจัดซื้อ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ปี64.pdf
O22-ประกาศจัดจ้าง โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ปี64.pdf

พ.ศ. 2563

O22 ประกาศโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม.pdf