การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประจำปีการศึกษา 2566

O30.66.pdf

ประจำปีการศึกษา 2565

033 ภาพถ่ายการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf
033 รายงานการประชุมคณะกรรมการ.pdf
033 ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง.pdf
033 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา.pdf

ประจำปีการศึกษา 2564

033 หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา.pdf
033 รายงานการประชุมคณะกรรมการ_ครั้งที่ 1-2564.pdf

ประจำปีการศึกษา 2563