การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2566

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 66.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2565

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม.pdf