การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

พ.ศ.2566

ปี66 ประเมินความเสี่ยงทุจริตo34.pdf

พ.ศ.2565

ปี65 ประเมินความเสี่ยงทุจริตo36.pdf

พ.ศ.2564

ประเมินความเสี่ยงทุจริตo36.pdf

พ.ศ.2563

O36 แบบ-ปค.-5.pdf
O36 แบบ-ปอ.3.pdf